eberhard-grossgasteiger-xC7Ho08RYF4-unsp

WIJ PLEITEN VOOR
PSYCHEDELICA ONDERSTEUNDE
MENTALE GEZONDHEID

Wij streven naar een wettelijk kader voor het veilig en therapeutisch toepassen van psychedelica in België.

OVER ONS

Als PSBE geloven we in een samenleving die, in plaats van symptomen te onderdrukken, trauma's, verslavingen en andere psychische aandoeningen geneest. Wij geloven in een tolerantere en meer empathische samenleving. Een samenleving die handelt vanuit kennis en niet vanuit angst. Een samenleving die haar mensen helpt zin te geven aan hun lijden.

Wij geloven dat deze samenleving een psychedelische samenleving is.

 

Momenteel weten we dat velen jarenlang lijden. Voor sommigen kunnen psychedelisch ondersteunde therapieën het verschil maken tussen leven of dood. Daarom hebben we die hervorming vandaag nodig, niet morgen.

 

GEESTELIJKE GEZONDHEID IN BELGIË

Deze cijfers dateren van vóór 2020, dus hebben we het zelfs nog niet over de rechtstreekse gevolgen van sociaal isolement, angst en verdriet veroorzaakt door COVID-19, en de neveneffecten van economische achteruitgang en wanhoop.

1.260.034
dagelijkse dosissen slaap- en kalmeringsmiddelen afgeleverd in Belgische apotheken.

7,6% van de bevolking gebruikt antidepressiva en meer dan 17% ervaart psychische problemen.

SSRI's en psychotherapie zijn ondoeltreffend voor ongeveer 30% van de patiënten.

België

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK NAAR PSYCHEDELICA

Chronische PTSS bij veteranen
(Lancet Psychiatry 2018)

68% van de deelnemers vertoonde een maand na de tweede therapiesessie geen PTSD-symptomen meer. 

Word steunend lid

Je wenst niet actief te werken voor de vzw zelf, maar toch onze missie en projecten te steunen? Dan kan je een gift doen. Geen enkel bedrag is te klein of te groot. We hebben je steun nodig om dit mogelijk te maken.

Psychedelic Society Belgium

IBAN: BE77 7370 5370 8842

Mededeling "steunend lid"

Word werkend lid

Je wilt vergaderingen bijwonen en meehelpen aan de vormgeving van de vzw en je denkt een waardevolle bijdrage te kunnen leveren? Dan willen we graag dat je je bij ons aansluit. Je kan hier je lidmaatschap aanvragen. Het lidgeld bedraagt
€25/jaar, maar het staat je vrij een extra bijdrage te doen.

Psychedelic Society Belgium

IBAN: BE77 7370 5370 8842

Mededeling "actief lid"

HOE BIJDRAGEN?

BLIJF IN CONTACT

NIEUWSBRIEF

Bedankt voor je inschrijving!