pexels-paweł-l-1309687.jpg

MISSIE

Wij zijn een groep psychologen, therapeuten, zorgverleners, juridische specialisten en andere voorstanders die ijveren voor een betere individuele en gemeenschappelijke levenskwaliteit door de veilige herintegratie van psychedelica in de zorg en de samenleving.

 

Onderzoek naar en reglementering van het gebruik van psychedelica(*) is momenteel onbestaand in België, in tegenstelling tot onze buurlanden Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië. In deze landen neemt de waardering van psychedelica (inclusief MDMA) als behandeling voor verschillende psychische aandoeningen toe, en liggen zowel medicalisering als legalisering in het verschiet.


 

We leven in een samenleving waarin we een toename van depressies en burn-outs kennen en een duidelijk gemis aan manieren om een antwoord op dit lijden te geven. Onderzoek toont aan dat psychedelica onderschat wordt wat betreft de gunstige bijdrage daartoe en de optimalisering van de geestelijke gezondheid.

 

Psychedelic Society Belgium wil infodagen organiseren om belangstellenden en belanghebbenden rond de tafel te brengen, met de duidelijke bedoeling onze samenleving objectief in te lichten over de invloed van psychedelica op de levenskwaliteit.

 

Psychedelic Society Belgium tracht dit te bereiken door geldinzamelingen om onderzoek in België te bevorderen en te financieren. Hier is samenwerking met Vlaamse en Franstalige universiteiten essentieel. Verder willen we het gesprek aanknopen met beleidsmakers om het gebruik van psychedelica bij de behandeling van verschillende psychologische aandoeningen wettelijk te reguleren.

 

De huidige wetgeving in België laat (vooralsnog) niet toe dat zorgverleners worden opgeleid in het gebruik van psychedelica en MDMA in een therapeutische omgeving, ondanks het bestaan van (dure) buitenlandse programma's die vakkennis en deskundigheid bieden. Onze vzw wil met de actoren/bezielers van deze opleidingen samenwerken en ook Belgische opleidingsinstellingen oprichten.

(*) Psychedelica vertegenwoordigen een klasse van psychoactieve stoffen die ongewone bewustzijnstoestanden opwekken en cognitieve, visuele en auditieve veranderingen veroorzaken. "Klassieke" psychedelische middelen zijn onder meer mescaline, LSD, psilocybine en DMT. Het is aangetoond dat psychedelica niet verslavend zijn, en deze stoffen kunnen veilig gebruikt worden onder toezicht van een getrainde gids.

STAY IN TOUCH