JAARLIJKS ACTIVITEITENVERSLAG 2021 – PSYCHEDELIC SOCIETY BELGIUM VZW

SAMENVATTING VAN DE DOELSTELLINGEN EN MISSIE VAN DE ORGANISATIE:

Psychedelic Society Belgium (PSBE) is een non-profit organisatie opgericht in 2020 door mensen die ervan overtuigd zijn dat er verandering nodig is op het gebied van geestelijke gezondheid.

We leven in een maatschappij met toenemende episodes van depressie en angst, vooral bij jongeren, en een duidelijk gebrek aan instrumenten om dit lijden te beantwoorden. Onderzoek toont het onderschatte potentieel aan van psychedelische therapieën om bij te dragen aan een dergelijk antwoord. Het doel van de organisatie is dan ook om bij te dragen aan de totstandkoming van een wettelijk kader voor psychedelica-ondersteunde therapieën in België.

Dit is het eerste jaarverslag van de PSBE. Na de oprichting in oktober 2020 heeft de organisatie enige tijd nodig gehad om van de grond te komen in de moeilijke context van de Covid-19 gezondheidscrisis, en de eigenlijke activiteiten zijn begin 2021 van start gegaan met de geleidelijke instroom van nieuwe leden.

 

PSBE ontvangt momenteel geen overheidsfinanciering. De enige financiële inkomsten voor 2021 zijn afkomstig van lidmaatschapsgelden (25 euro per jaar). Bovendien wordt al het werk binnen de vereniging verricht door vrijwillige leden, die PSBE graag wil bedanken voor hun enthousiaste bijdrage.

BELANGRIJKSTE VERWEZENLIJKINGEN TIJDENS DE BETREFFENDE PERIODE:

Structuur:

 • Benoeming van bestuursleden die de strategie en de activiteiten van de vereniging ondersteunen

 • Oprichting van werkgroepen: Management Board, Content coordination, Legal & Regulatory, Funding, Outreach 

 • De Management Board vergadert eenmaal per week per videoverbinding. De andere werkgroepen komen regelmatig bijeen, doorgaans een keer per maand, afhankelijk van de behoeften en de lopende projecten

 • Consolidatie van de structuur en samenwerkingsmethoden, implementatie van Microsoft Teams & Sharepoint, Slack en Trello platforms voor interne communicatie en werkprocessen

Organisatie:

 • Groei van 7 medeoprichters naar meer dan 100 leden in één jaar

 • Oprichting van een gemeenschapsplatform voor leden om te communiceren, samen te werken en informatie uit te wisselen (Slack, momenteel 110 leden)

 • Organisatie van een ledenbarbecue (13 juni 2021), voor de meeste leden de eerste gelegenheid om elkaar in levende lijve te ontmoeten na maanden van pandemie en Zoom-vergaderingen

 • Organisatie (in december 2021) van de eerste van een reeks maandelijkse bijeenkomsten (elke 3e donderdag van de maand) voor leden, supporters en andere belangstellenden om een band met het publiek te creëren

Communicatie:

 • Ontwerp en lancering van de website (psbe.org), met wetenschappelijke informatie over psychedelica

 • Aanmaken van sociale netwerkaccounts (Facebook, Instagram en LinkedIn)

  • Facebook: tot 4.400 views; meer dan 600 abonnees op 31 december 2021

  • Instagram: 520 volgers op 31 december 2021

  • LinkedIn: ...

  • 61 berichten: delen van informatie over onderzoek, media-artikelen, evenementen, presentatie van de meest actieve leden van de vereniging, enz.

  • bijdrage aan risicovermindering van psychedelica door informatie te verstrekken over legaliteit, veiligheid en het belang van set & setting, naar aanleiding van direct messages op sociale netwerken

 • Samenwerking aan diverse communicatiematerialen: informatiefolder, document voor advocacy ivm wetgeving

Aanwezigheid in de media en op congressen

 • Vermeldingen van de organisatie en bijdragen van leden in de Belgische media:  

  • Psychedelica als laatste reddingsboei, opiniestuk door Lennart Cok, De Standaard, 3 maart 2021

  • Le retour en grâce des psychédéliques pour soigner les troubles mentaux, Le Vif, 10 maart 2021

  • Champignons hallucinogènes, ecstasy, LSD: faut-il permettre leur utilisation pour traiter les troubles psychiatriques? RTL Info, 13 september 2021

  • L’histoire du LSD, Un Jour dans l’Histoire, RTBF La Première, 19 oktober 2021

 • Lezing op de jaarlijkse algemene vergadering van GRID (Groupement Régional Interdisciplinaire Douleur), om in pijn gespecialiseerde artsen te informeren over psychedelisch onderzoek naar pijnbestrijding (20 april)

 • Deelname van 10 leden aan de internationale Insight-conferentie (georganiseerd door de Mind Foundation) in Berlijn (Duitsland) van 9 tot 12 september

 • Deelname van 4 leden aan de internationale ALPS-conferentie (Awareness Lectures on Psychedelic Science) in Lausanne (Zwitserland) van 29 tot 31 oktober

Samenwerkingen

 • Contactopname met 3 Belgische universiteiten (ULg, VUB en UGent) en met vooraanstaande (aspirant-)onderzoekers in België op het gebied van psychedelica, om de uitwisseling van knowhow te vergemakkelijken

 • Medewerking, in samenwerking met de Coma Science Group (Giga onderzoekscentrum, ULg), aan het opzetten van het eerste klinisch onderzoek inzake psychedelica in België, dat binnenkort van start zou moeten gaan, afhankelijk van de goedkeuring van het FAGG

 • Contactopname met Belgische onderzoekers die in het buitenland werken (Mathieu Seynaeve, Kim Kuypers)

 • Organisatie van een sociaal evenement in samenwerking met de Antwerp Psychedelics Education Group, ViaVia Café, Antwerpen, 3 juli

 • Contactopname met Psychedelics Europe, een in Brussel gevestigde Europese advocacy-organisatie wiens missie nauw aansluit bij die van PSBE