bill-oxford-OXGhu60NwxU-unsplash.jpg

HUIDIGE LEGALE SITUATIE 

Het verbod op drugs heeft een internationaal karakter, dat zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld en tot uiting komt in de Verdragen van de Verenigde Naties:

  • The Single Convention on Narcotic Drugs of March 30th, 1961, with a scope limited to drugs with cannabis-, coca- and opium-like effects; 

  • The Convention on Psychotropic Substances of February 21st, 1971, which has a broadened scope and includes natural and synthetic psychedelics, such as psilocybin, psilocin, MDMA, LSD, placed under a Schedule I* classification; 

  • The UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of December 20th, 1988, which is focused on the enforcement aspects of the previous two treaties. 

* Lijst I stoffen worden gedefinieerd als stoffen met een hoog risico op misbruik, die een bijzonder ernstige bedreiging vormen voor de volksgezondheid en die zeer weinig of geen therapeutische waarde hebben.

Het is belangrijk op te merken dat het Enkelvoudig Verdrag van 1961 een onderscheid maakt tussen bezit voor smokkeldoeleinden en bezit voor persoonlijk gebruik. De bedoeling van het verdrag is de gerechtelijke bestraffing van smokkel, terwijl het niet specifiek verplicht om persoonlijk gebruik te criminaliseren. Dit onderscheid moet landen de nodige bewegingsvrijheid verschaffen om persoonlijk gebruik te decriminaliseren.
 

België was een ondertekenend land van de bovengenoemde verdragen. Hoewel het ondertekenen van deze verdragen niet juridisch bindend is, geven de desbetreffende landen op deze manier wel aan dat ze de principes van het verdrag ondersteunen en de intentie hebben deze te implementeren.
 

In België is de productie, het bezit en de verkoop van psychedelica op vandaag nog illegaal. De lokale wetgeving heeft zijn eigen lagen van complexiteit en is geworteld in de wet van 24  februari 1921. Deze wetgeving heeft verschillende wijzigingen ondergaan en is door de jaren heen uitgebreid met verschillende wetten, koninklijke besluiten en omzendbrieven.
 

Het VN-Verdrag inzake psychotrope stoffen werd in België omgezet in lokale wetgeving op grond van de wet van 25 juni 1992, terwijl meest opmerkelijke wijziging van de Belgische drugswetgeving, dd. 3 mei 2003, voor volwassenen een lichte versoepeling introduceerde inzake cannabis.
 

PSBE is van mening dat psychedelica, zoals psilocybine en MDMA, in het licht van het huidige onderzoek niet voldoen aan de definitie van Schema I substanties. Het therapeutisch potentieel dat zij hebben vraagt om een zorgvuldige heroverweging van het huidige beleid, zowel in België als internationaal, en om een stap in de richting van een kader van compassie dat reeds lang op zich laat wachten.