PSYCHEDELICA

OVERZICHT

Het woord ‘psychedelisch’ betekent ‘geest-openbarend’. De term werd uitgevonden door de Engelse psychiater Humphry Osmond, en bestaat uit een combinatie van twee Griekse woorden, “psuchē” (geest, ziel) en “dēlos” (zichtbaar).

 

De meest bekende psychedelische middelen zijn psilocybine, LSD, DMT en mescaline. MDMA is technisch gezien geen psychedelicum, maar wordt hier wel mee geassocieerd omwille van de culturele erfenis en het huidige onderzoek errond.

 

Psilocybine vindt men in ongeveer 200 soorten zgn. ‘hallucinogene’ paddenstoelen (paddo’s), mescaline is aanwezig in verschillende soorten cactussen zoals San Pedro en peyote, en DMT (dimethyltryptamine) komt voor in vele plantensoorten die al eeuwen worden gebruikt in religieuze ceremonies in sommige Zuid-Amerikaanse landen. Deze laatste is vooral bekend als de belangrijkste actieve stof in ayahuasca. LSD (lysergeenzuur-diethylamide) en MDMA (methyleendioxymethamfetamine) zijn kunstmatige psychoactieve stoffen, waarbij LSD verkregen wordt uit echt moederkoren, een schimmel die op verschillende soorten graan groeit.

moleculen_wit.png

Psychedelica kunnen verandering teweegbrengen op het vlak van waarneming, humeur, bewustzijn, cognitie of gedrag, met een verhoogde zintuiglijke waarneming, een veranderde perceptie van tijd en een toegenomen innerlijk bewustzijn. Ze onderscheiden zich van andere drugscategorieën door hun vermogen tot het betrouwbaar opwekken van deze staten van veranderde waarneming, gedachten en gevoelens, die anders enkel in dromen of in momenten van religieuze vervoering voorkomen. Men zou ze kunnen beschrijven als niet-specifieke bewustzijnsversterkers. Deze kenmerken geven, in combinatie met psychotherapie, veelbelovende resultaten voor een hele reeks mentale aandoeningen zoals depressie, (eindelevens)angst, verslavingen en posttraumatisch stressyndroom (PTSS).

 

Het onderzoek naar psychedelica begon in de jaren 1950, maar werd om grotendeels politieke redenen stopgezet in het begin van de jaren 1970. Al meer dan een decennium lang is er opnieuw wetenschappelijke interesse voor het therapeutisch potentieel van psychedelica. In de Verenigde Staten kregen zowel MDMA-therapie voor PTSS als psilocybine-therapie voor depressie van de FDA de status van ‘doorbraaktherapie’.

Psychedelische middelen staan bekend voor hun uitstekend veiligheidsprofiel. In een ranking van persoonlijke en sociale schade veroorzaakt door zowel legale als illegale drugs scoorden paddo’s, LSD en MDMA beduidend beter dan legale middelen als alcohol, nicotine en benzodiazepines, of dan illegale stoffen als cocaïne en zelfs cannabis.

Overall harm score

Bovendien worden althans de klassieke psychedelica beschouwd als niet-verslavend voor gebruikers. Voor MDMA en ketamine is dit niet volledig het geval, maar deze middelen worden desondanks beschouwd als veel minder verslavend dan stoffen als nicotine of alcohol.

 

In de volgende weken en maanden zullen we voor elke substantie een webpagina aanmaken met gedetailleerde informatie over hun veiligheid, chemische samenstelling en werkingsmechanismen, mogelijke risico’s en een stukje geschiedenis.

 

Schrijf in op onze nieuwsbrief of volg onze sociale media om op de hoogte te blijven.